Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksessa tilapäisessä maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle tarjotaan käytettävissä olevat saneerauskeinot yrityksen liiketoiminnan, ei siis ainoastaan velkojen, saneeraamiseksi.

Saneerausmahdollisuuksia selvitettäessä ja myöhemmin saneerausohjelmaa laadittaessa ratkaistavaksi tulee kysymyksiä, joita ei ratkaista yksin juridiikan keinoin, vaan liiketaloudellisen osaamisen avulla. Näitä kysymyksiä ovat mm.

  • tappiollisen toiminnan kääntäminen voitolliseksi,
  • maksuvalmiuden turvaaminen saneerausmenettelyn aikana,
  • asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suhtautuminen saneerauksessa olevaan yritykseen,
  • yrityksen johdon, omistajien ja työntekijöiden motivaation säilyttäminen yrityssaneerauksen aikana.

Saneerausohjelmaa laatiessamme painotamme liiketoiminnan pysyvään tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Ohjeita yrityssaneeraukseen

Yrityssaneeraus tulisi käynnistää niin varhaisessa vaiheessa, että yritys on vielä tervehdytettävissä. Yrityssaneeraus voidaan käynnistää jo uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella, esim. verotarkastuksen perusteella määrättyjen suurten jälkiverojen tai suuren luottotappion perusteella.

Yleisin syy yrityssaneerauksen käynnistämiseen on kuitenkin se, että yritys on saneeraushakemuksen tekohetkellä maksukyvytön eli kykenemätön maksamaan velkojaan muuten kuin tilapäisesti niiden erääntyessä.

Yrityssaneerauksen käynnistäminen ajoissa mahdollistaa usein niin sanottujen vapaaehtoisten saneerausten toteuttamisen yrityksen velkojien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme kokeneita yrityssaneerausten selvittäjiä

Pitkäaikainen kokemuksemme yritysjuridiikasta yrityssaneerausten selvittäjinä ja velkajärjestelijöinä, valvojina ja yritysten kirjanpidon verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoina mahdollistavat toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisen ja yrityksen tervehdyttämisen.

Tutustu asiantuntijoihimme ja ota yhteyttä.