Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Yrityskauppa ja yritysjärjestelyt

Jos haluat tehdä muutoksia yrityksesi omistussuhteisiin, laajentaa sen osakaspohjaa, ostaa yrityksen tai luopua yrityksestä tai sen osasta, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta järjestelyn oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset tulevat selvitetyiksi jo etukäteen. Jos haluat, asianajajamme voivat myös osallistua asiaa koskeviin neuvotteluihin kanssasi ja antaa tarvittavaa oikeudellista tukea.

Eri yhtiömuotojen vastuukysymykset, yhtiömuotojen muutokset ja yrityskaupat sekä niihin liittyvät arvonmääritykset, veroseuraamukset ja rahoitusjärjestelyt ovat keskeinen painopistealueemme.

Yrityskauppa

Yrityskaupoissa yrityksen arvon määrittämisen tärkein tavoite on luoda perusteet maksettavalle kauppahinnalle. Kauppahinta on kuitenkin usein joko matalampi tai korkeampi kuin ostettavan yrityksen tilinpäätösten analysointiin perustuva arvo. Yrityskaupan yhteydessä syntyvien synergiaetujen vuoksi, jotka vaihtelevat ostajittain, maksettava kauppahinta on usein korkeampi kuin yrityksen arvo itsenäisenä yrityksenä.

Tärkeimmät juridiset osa-alueet yrityskaupassa ovat verosuunnittelu, yhtiöoikeudelliset asiat, rahoitusjuridiikka ja työoikeudelliset kysymykset.

Yrityskaupan suunnittelu on syytä aloittaa verosuunnittelusta, koska sen lopputulokset vaikuttavat koko kauppaprosessiin ja kauppakirjan sisältöön. Yrityskaupan toteuttamistapaa ei tule valita kuitenkaan pelkästään verotuksen näkökulmasta.

Muut yritysjärjestelyt

Liiketoiminnan hankkimiseen, liiketoiminnasta luopumiseen ja liiketoimintojen yhdistämisiin liittyy tarve suunnitella sellainen juridinen rakenne, joka tukee tulevaa liiketoimintaa. Parhaan juridisen rakenteen saavuttaminen edellyttää yleensä yritysjärjestelyjä. Yritysjärjestelyllä tarkoitamme liiketoiminnan tai osakkeiden kaupan lisäksi sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa, osakevaihtoa ja yhtiön purkamista.

Autamme yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä

Parhaiten voimme auttaa, kun käännytte puoleemme hyvissä ajoin ennen suunniteltua yritysjärjestelyä tai -kauppaa, koska esim. sitovan ennakkotiedon hankkiminen veroseuraamuksista on usein suositeltavaa ennen lopullisen yritysjärjestelyn tai yrityskaupan toteuttamista.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy