Asianajotoimisto
Castrén & Castrén Oy
Hallituskatu 13-17 E 54, 4. krs
90100 OULU
Avoinna arkisin klo 8-16

Puh. (08) 571 6600

asianajotoimisto@castren.org
Ota yhteyttä >
yrityksen sukupolvenvaihtod
Ota yhteyttäyritysjuridiikka
Asianajaja, ekonomi
Juha Castrén
juha.castren@castren.org

+358 400 389 053

Ota yhteyttä yritysjuridiikasta

Asianajaja, varatuomari

Nora Castrén

nora.castren@castren.org

+358 40 154 8854 

Ota yhteyttä    

Varatuomari

Terhi Karjala

terhi.karjala@castren.org

+358 40 505 6310

Yrityksen lakiasiat

Yrityksen lakiasiat

Oletteko aloittaneet oman yritystoiminnan, mutta ette ole selvillä vastuista ja velvollisuuksista tai siitä, miten yrityksen lakiasiat ja taloudelliset seikat kannattaisi järjestää? Oletteko jo harjoittaneet yritystoimintaa pidempään, mutta ongelmia on ilmennyt yrityksen sopimussuhteiden järjestämisessä, verotuksessa tai hallinnoimisessa? Onko yrityksessänne tullut ajankohtaiseksi omistajapohjan laajentaminen tai sen siirtäminen kokonaan tai osittain nuoremmalle sukupolvelle?

Asianajotoimistomme on erikoistunut yrityksen lakiasioihin liittyviin kysymyksiin ja neuvoo kaikissa niihin liittyvissä kysymyksissä. Asianajo-toimistomme yritysasiakkaat ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!  

Talous ja yrityksen lakiasiat

Yrityksen lakiasioihin liittyvät olennaisesti taloudelliset kysymykset, jotka on hyvä ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa. Esimerkiksi asiantuntevalla verosuunnittelulla on mahdollista vaikuttaa yrityksen verotettavan tulon määrään tai minimoida yrityksen sukupolvenvaihdos-tilanteissa siitä aiheutuvat veroseuraamukset. Tarvittaessa hoidamme yrityksesi puolesta verotuksesta tehtävät oikaisupyynnöt ja valitukset.  

Sopimukset yrityksen lakiasioina

Yrityksen lakiasioihin kuuluvat myös sopimusasiat. Sekä sopimusten laatiminen että erimielisyystilanteessa niiden tulkitseminen vaatii sopimus-oikeuden asiantuntemusta. Kattava ja selkeä, kirjallinen sopimus ehkäisee usein riitatilanteiden kärjistymistä, erimielisyyksiä sopimuksen sisällöstä ja asioiden etenemistä tuomioistuimeen saakka. Asiantuntijamme avustavat sinua  sopimusten laatimisessa ja jo syntyneessä ristiriitatilanteessa, Neuvottelemme ensin mahdollisesta sovintoratkaisusta vastapuolen kanssa ja tarvittaessa avustamme yritystänne sopimusriitaa koskevassa oikeudenkäynnissä.  

Yritysjärjestelyt yrityksen lakiasioina

Jos haluatte tehdä muutoksia omistussuhteisiin, laajentaa osakaspohjaa, ostaa yrityksen tai luopua osasta yritystä, on järkevää kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta järjestelyn oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset tulevat selvitetyiksi jo etukäteen. Jos haluat, asianajajamme voivat myös osallistua asiaa koskeviin neuvotteluihin kanssasi ja antaa tarvittavaa oikeudellista tukea.  

Castrén & Castrén auttaa yrityksesi lakiasioissa

Yritysjuridiikan asiantuntijamme avustavat kaikissa yrityksen toimintaan liittyvissä oikeudellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Asianajaja Juha Castrén on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi ekonomin tutkinnon ja on aiemmin toiminut pitkään tilintarkastajana.

 

Asianajotoimisto
Castrén & Castrén Oy
Hallituskatu 13-17 E 54, 4. krs
90100 OULU

Avoinna arkisin klo 8-16

Puh. (08) 571 6600
asianajotoimisto@castren.org
www.castren.org