Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Yhtiöoikeus

Lainsäädäntö edellyttää yhtiöltä monenlaista dokumentointia yhtiön perustamisesta ja kokouskäytännöstä alkaen henkilöstöä koskeviin suunnitelmiin saakka. Asianmukainen ja ajantasainen asiakirjojen laadinta ja päivittäminen auttaa yritystä myös riskien hallinnassa ja luo luottamusta yhteistyökumppaneihin. Sekä kansallinen että eurooppalainen sääntely edellyttävät myös yrityksiltä yhä enemmän, kuten esimerkiksi toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus osoitti. Yrityksen asiakirjahallinnoinnissa suosittelemme kääntymään asiantuntijoidemme puoleen.

Lue lisää muun muassa yrityksen perustamisesta, yrityksen asiakirjoista sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden lainsäädännöstä.

Autamme yhtiöoikeudellisissa asioissa

Autamme yritysmuodosta riippumatta yrityksesi asiakirjojen, kuten pöytäkirjojen, rekisteriin toimitettavien asiakirjojen, osakassopimusten, osakeantiasiakirjojen sekä muiden asiakirjojen laatimisessa ja hallinnoinnissa.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy