Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Työsuhdeasiat

Työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen on yleensä työnantajien ja työntekijöiden arjessa jotakin muuta kuin työsopimuslakia lukiessa voisi kuvitella. Laki edellyttää, että työnantajan ja työntekijän on tunnettava työsuhdetta koskevat oikeudet ja velvoitteet, mutta käytännössä osapuolilla ei usein ole tietämystä työsopimuslainsäädännön, asetusten ja työehtosopimusten tarkemmasta sisällöstä. Kummankin osapuolen etu on, että työsuhdetta koskevat asiakirjat on laadittu kirjalliseen ja selkeään muotoon. Asianajajamme auttavat työoikeudellisten asiakirjojen ja ilmoitusten laatimisessa ja muissa työoikeuteen liittyvissä neuvontatilanteissa.

Autamme työsuhdeasioissa sekä työnantaja- että työntekijäosapuolia

Toimistomme asiantuntijat avustavat sekä työnantaja- että työntekijäosapuolia työsuhdetta koskevissa riita-asioissa. Tyypillisiä työoikeudellisia asioita ovat esimerkiksi palkkavelkomukset ja työsopimuksen päättämiseen liittyvät riita-asiat.

Ennen oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä asianajajat neuvottelevat toisen osapuolen kanssa sovinnon edellytysten selvittämiseksi. Jos sovintoneuvottelut eivät johda asiakkaan hyväksymään lopputulokseen, selvitämme sovinnollisen ratkaisun mahdollisuuden tuomioistuimessa tapahtuvassa sovittelumenettelyssä. Sovitteluistunto järjestetään yleensä jo ennen varsinaista oikeudenkäyntiä. Työriidan osapuolten kannat eivät tässä vaiheessa ole vielä yleensä lukkiutuneet ja sovintoratkaisun löytyminen on helpompaa kuin myöhemmin. Jos sovintoratkaisua ei kuitenkaan saada aikaiseksi, avustamme työriitaan liittyvässä oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa.

Työoikeudellisissa asioissa on usein mahdollista saada apua oikeudenkäyntikuluihin liitolta tai yksityishenkilön kohdalla myös julkista oikeusapua. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Autamme löytämään sinun tilanteeseesi sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy