Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Sopimukset ja kauppakirjat

Huolella laaditut sopimukset ovat merkittävä osa yrityksen riskinhallintaa. Tyypillisiä yritystoiminnan sopimuksia ovat erilaiset yhteistyösopimukset, alihankinta- tai urakkasopimukset, osto- tai myyntisopimukset, konsultti-, sovinto- tai työsopimukset taikka toimitusjohtajasopimukset sekä tietosuojaan liittyvät tietojenkäsittelysopimukset. Riippuen sopimuksen kohteesta yrityksellä voi olla tarve suojata vaikkapa immateriaalioikeuksiaan taikka muuta omaisuuttaan. Sekä sopimusten laatiminen että niiden tulkitseminen vaatii sopimusoikeuden asiantuntemusta. Kattava ja selkeä, kirjallinen sopimus ehkäisee usein riitatilanteiden kärjistymistä, erimielisyyksiä sopimuksen sisällöstä ja asioiden etenemistä tuomioistuimeen saakka.

Toisaalta kansainvälistyvässä maailmassa monet sopimuskumppanit edellyttävät englanninkielisiä sopimuksia, joiden sisältämät termit saattavat olla vieraita. Ei ole suositeltavaa laittaa nimeä alle sopimukseen, jonka sisältöä ei ymmärrä, oli kieli mikä hyvänsä.

Autamme sopimusten ja kauppakirjojen laatimisessa

Asiantuntijamme avustavat sinua sopimusten laatimisessa, niiden tulkinnassa, sopimusneuvotteluissa ja jo syntyneessä ristiriitatilanteessa. Riitatilanteissa neuvottelemme ensin mahdollisesta sovintoratkaisusta vastapuolen kanssa ja tarvittaessa avustamme yritystänne sopimusriitaa koskevassa oikeudenkäynnissä, sovittelussa tai välimiesmenettelyssä.

Toimistomme asianajajat avustavat tarjouspyyntöjen, tarjousten ja muiden kauppaan johtavien asiakirjojen sekä kauppakirjojen laadinnassa. Asiantuntijan avulla vältytte oikeudenmenetyksiltä ja mahdollisilta oikeudenkäynneiltä.

Ota yhteyttä!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy