Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Työturvallisuusrikos

Yrityksen tulee huolehtia paitsi omien työntekijöidensä, myös yrityksen muiden työympäristössä toimivien henkilöiden turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuutena on ehkäistä ennalta ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja. Työnantajan tulee huomioida paitsi työolosuhteet ja työympäristö, myös työntekijän yksilölliset ominaisuudet työturvallisuuteen liittyen. Työturvallisuuteen liittyy myös olennaisesti työhyvinvointi ja esimerkiksi työntekijöiden väliseen epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen.

Työnantajan työturvallisuusvastuuta rajaavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Muun muassa näiden olosuhteiden olemassa olosta tulee monesti tulkintaerimielisyyksiä, joita ratkotaan viime kädessä rikosprosessissa.

Työnantajavastuu työturvallisuusasioissa on todella merkittävä ja työturvallisuusvelvoitteen laiminlyönti voi aiheuttaa rikosoikeudellisia seurauksia yllättävissäkin tilanteissa ja yllättäville tahoille.

Autamme selvittämään työturvallisuusrikoksia

Mikäli yritystäsi tai sen edustajia epäillään työturvallisuusrikoksesta, ole yhteydessä asianajajiimme. Autamme myös ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa työnantajan vastuu voisi tulla rikosoikeudellisesti arvioitavaksi.

Ota yhteyttä!

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy