Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Talousrikos

Yritystoimintaan liittyy paljon velvoitteita ja yrittäjä pitkälti on itse vastuussa näiden täyttämisestä, joskin usein näihin liittyviä palveluja on ulkoistettu esimerkiksi tilitoimistolle. Useimmiten laiminlyöntejä tapahtuu yrityksen kirjanpitoa tai veroilmoitusvelvollisuutta koskien ja ne ilmenevät esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä.

Autamme selvittämään talousrikoksia

Ole yhteydessä asianajajiimme, mikäli sinuun on kohdistettu epäilyjä koskien yrityksesi kirjanpitoa, verotusta taikka muita vastaavia velvoitteita. Avustamme rikosprosessin kaikissa vaiheissa esitutkinnasta mahdollisiin muutoksenhakuvaiheisiin saakka. Selvitämme puolestasi edellytyksiä syyteneuvottelulle ja puolustamme oikeuksiasi parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy