Asianajotoimisto
Castrén & Castrén Oy
Hallituskatu 13-17 E 54, 4. krs
90100 OULU
Avoinna arkisin klo 8-16

Puh. (08) 571 6600

asianajotoimisto@castren.org
Ota yhteyttä >
Asuntokaupan purku
Ota yhteyttä
Asianajaja, ekonomi
Juha Castrén
juha.castren@castren.org

+358 400 389 053

Ota yhteyttä

Asianajaja, varatuomari

Nora Castrén

nora.castren@castren.org

+358 40 154 8854 

Ota yhteyttä 

Varatuomari

Terhi Karjala

terhi.karjala@castren.org

+358 40 505 6310

Riitojen ratkaisu

Työoikeus

Työsuhdeasiat ja niiden käytännön hoitaminen ovat usein työnantajien ja työntekijöiden arjessa jotakin muuta kuin työsopimuslakia lukiessa voisi kuvitella. Vaikka osapuolilla ei usein ole tietämystä työsopimuslainsäädännön tarkemmasta sisällöstä, laki edellyttää, että työnantajan ja työntekijän on tunnettava työsuhdetta koskevat oikeudet ja velvoitteet. Kummankin osapuolen etu on, että työsuhdetta koskevat asiakirjat on laadittu kirjalliseen ja selkeään muotoon. Asianajajamme auttavat työoikeudellisten asiakirjojen ja ilmoitusten laatimisessa ja muissa työoikeuteen liittyvissä neuvontatilanteissa.

Toimistomme asiantuntijat avustavat sekä työnantaja- että työntekijäosapuolia työsuhdetta koskevissa riita-asioissa. Tyypillisiä työoikeudellisia asioita ovat mm. palkkavelkomukset ja työsopimuksen päättämiseen liittyvät riita-asiat.

Ennen oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä asianajajamme neuvottelevat toisen osapuolen kanssa sovinnon löytämiseksi. Jos sovintoneuvottelut eivät johda asiakkaan hyväksymään lopputulokseen, selvitämme myös asian sovinnollisen ratkaisun mahdollisuuden tuomioistuimessa tapahtuvassa sovittelumenettelyssä. Sovitteluistunto järjestetään yleensä jo ennen varsinaista oikeudenkäyntiä tai aivan sen alussa. Työriidan osapuolten kannat eivät tässä vaiheessa ole vielä yleensä lukkiutuneet ja sovintoratkaisun löytyminen on helpompaa kuin myöhemmin. Jos sovintoratkaisua ei kuitenkaan saada aikaiseksi, avustamme viime kädessä myös työoikeudellisessa oikeudenkäynnissä.

Ota yhteyttä asianajajiimme työoikeudellisessa asiassasi!

Asianajotoimisto
Castrén & Castrén Oy
Hallituskatu 13-17 E 54, 4. krs
90100 OULU

Avoinna arkisin klo 8-16

Puh. (08) 571 6600
asianajotoimisto@castren.org
www.castren.org