Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yleisessä tuomioistuimessa käytävää oikeudenkäyntiä nopeampi riitojenratkaisutapa. Tämä osaltaan johtuu siitä, että välimiestuomio on lopullinen, eikä siitä siis voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimiin. Välimiesmenettelystä tulee olla sovittu osapuolten välillä. Toisin kuin julkinen oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa, välimiesmenettely on luottamuksellinen.

Autamme välimiesmenettelyssä

Asiantuntijamme avustavat yritystänne välimiesmenettelyssä. Kuten yleisessä tuomioistuimessa käytävä oikeudenkäynti, myös välimiesmenettely edellyttää kirjelmöintiä sekä suullisen prosessin hallintaa. Asianajajamme laativat puolestanne välimiesmenettelyyn liittyvät asiakirjat. Huolehdimme yrityksenne puolesta yhteydenpidon paitsi vastapuoleen, myös viranomaisiin ja muihin asian ajamisen kannalta merkittäviin tahoihin.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy