Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Tuomioistuinsovittelu

Riita on mahdollista sopia vielä asian edettyä tuomioistuimeenkin, jopa vielä hovioikeusvaiheessakin. Asian voi sopia osapuolten kesken, mutta myös tuomioistuin tarjoaa apuaan asian sovinnolliseen ratkaisuun, tarvittaessa asiantuntija-avustajan auttamana. Sovittelijana toimii tällöin tuomioistuimen tuomari, joka pyrkii löytämään molemmille osapuolille hyväksyttävän ratkaisun. Sovittelu on vapaaehtoista, mutta tuomioistuinsovitteluprosessin aloittaminen edellyttää tuomioistuimen päätöstä sovittelun aloittamisesta. Mikäli sovittelu ei johda sovintoratkaisuun, asia etenee varsinaiseen oikeudenkäyntiin, jossa asiaa käsittelee toinen tuomari kuin sovittelussa.

Olemme apunasi tuomioistuinsovittelussa

Asianajajamme auttavat yritystänne sovitteluprosessin aikana. Asianajajamme laativat ehdotuksia sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi huomioiden yrityksenne kannalta olennaiset ja merkitykselliset asiat. He auttavat lisäksi arvioimaan sovintoehdotuksen merkitystä ja riittävyyttä sekä sitä, mitä sovintoehdotuksen hyväksymisestä taikka hylkäämisestä seuraa.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy