Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Avustaminen oikeudenkäynnissä

Riitainen asia viedään usein tuomioistuimeen, mikäli sovintoteitse ratkaisu ei ole mahdollinen. Asianajajamme laativat puolestanne oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat, kuten haastehakemuksen taikka siihen annettavan vastauksen sekä muut oikeudenkäynnin edetessä laadittavat kirjelmät ja selvitykset. Huolehdimme yrityksenne puolesta yhteydenpidon paitsi vastapuoleen, myös viranomaisiin ja muihin asian ajamisen kannalta merkittäviin tahoihin.

Asianajajamme ovat kokeneita tuomioistuinjuristeja.

Ota yhteyttä!

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy