Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Merkittävä osa yritysten välisistä riidoista perustuu sopimuksen tulkintaan. Kiistaa voi syntyä esimerkiksi salassapitovelvoitteen rikkomisesta, viivästymisistä taikka siitä, miten jotain ehtoa tulkitaan. Joskus kirjallista sopimusta ei ole tehty lainkaan, jolloin keskustellaan usein siitä, mitä ylipäätään on sovittu tai onko mitään sopimusta koskaan edes syntynyt. Varsin usein riita koskee sovitun suorituksen laiminlyöntiä, oli sitten kyse maksusta taikka työsuorituksesta. Riitatilanteissa merkitystä on erityisesti sillä, mitä mahdollisesta rikkomuksesta seuraa kummallekin osapuolelle. Usein erimielisyydet selviävät neuvotteluilla, mutta ei aina.

Autamme riitojen ratkaisussa ja oikeudenkäynneissä

Asiantuntijamme auttavat yritystänne selvittämään erimielisyyden kannalta olennaiset asiat, arvioimaan seurauksia ja paitsi näytön riittävyyttä, myös sen merkitystä. Autamme sovintoneuvotteluissa sekä osallistumalla niihin ”paikan päällä” että kirjelmöiden. Tarvittaessa viemme asian eteenpäin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy