Rajoituslauseke

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy:n internet-sivuilla esitellään palveluitamme eri oikeudenaloilla yleisluonteisesti. Tekstit eivät sisällä yksittäisiin tilanteisiin sovellettavia neuvoja tai ohjeita, eikä sisältöä tule tulkita oikeudelliseksi neuvonannoksi. Mikäli tarvitsette oikeudellista neuvontaa, ottakaa yhteyttä toimistomme asianajajiin.