Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Potilas- ja liikennevahinko sekä tapaturmakorvaukset

Asianajajiemme vahvaa osaamisaluetta ovat valitukset potilas- ja liikennevahinkolautakunnille ja tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnalle työtapaturma-asioissa sekä näistä mahdollisesti seuraavaa tuomioistuinkäsittelyä käräjä- tai vakuutusoikeudessa. Hoidamme pitkällä kokemuksella myös valituksia vastaavissa asioissa vapaaehtoisiin vakuutuksiin liittyvistä vakuutusyhtiöiden päätöksistä.

Näissä asiaryhmissä haetaan yleensä korvauksia tilapäisen ja pysyvän haitan osalta, ansionmenetyskorvauksia, kuntoutuskustannuksia ja työkyvyttömyyseläkkeettä. Asioiden tehokas ja taitava hoitaminen vaatii siis sekä vahingonkorvausoikeudellisten syy-yhteyksien ymmärtämistä että lääketieteellisten seikkojen selvittämis- ja ymmärryskykyä.

Autamme potilas- ja liikennevahinkoihin ja tapaturmaturmakorvauksiin liittyvissä asioissa

Usein näillä asioilla on merkittävää vaikutusta henkilön pitkäaikaiseen toimeentuloon ja siksi näissä asioissa on erityisen tärkeää ottaa yhteyttä kokeneeseen ammattilaiseen heti ensimmäisessä muutoksenhakuvaiheessa (eli lautakuntavaiheessa). Usein paras asiantuntemus ratkaisupuolella löytyy nimittäin lautakunnista ja jos lautakunnasta saatava ratkaisu on valittajalle negatiivinen, tuomioistuimella on usein korkea kynnys lähteä muuttamaan asiantuntijoiden jo antamaa ratkaisua ilman merkittävää, lautakuntaratkaisusta poikkeavaa näyttöä tai muuta selvitystä. Tämän vuoksi yhteyttä kannattaa ottaa toimistomme asiantunteviin ammattilaisiin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Potilasvakuutuskeskuksen, vakuutusyhtiön tai muun vastaavan antama päätös on tullut ja se ei ole sitä, mitä olet toivonut.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy