Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Osakassopimus

Yhtiön säännöt ilmenevät yleensä yhtiöjärjestyksestä taikka yhtiösopimuksesta. Tämän lisäksi yhtiössä voidaan kuitenkin laatia osakkaiden tai yhtiömiesten välille erillinen osakassopimus, joka auttaa hallinnoimaan yhtiön osakkaiden tai yhtiömiesten keskinäisiä suhteita. On suositeltavaa sopia osakkeenomistajien tai yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvoitteet yhtiön jokapäiväisen toiminnan selkeyttämiseksi ja toisaalta muutostilanteiden varalta, esimerkiksi osakkeenomistajan kuollessa taikka lopettaessa työnteon yrityksessä. Osakassopimuksia saatetaan myös tarvita useita riippuen siitä, kuinka paljon osakkaita tai yhtiömiehiä on ja kuinka suuri on heidän osuutensa yhtiössä.

Anna meidän auttaa osakassopimusten laadinnassa

Osakassopimuksen laadinta on suositeltavaa jättää osaavan asianajajan harteille, jotta kaikki olennaiset ja juuri sinun yhtiösi kannalta tärkeät asiat tulevat huomioiduiksi. Asiantuntevat asianajajamme avustavat pitkällä kokemuksella osakassopimusten laatimisessa. Jos sopimussuhteissa tulee ongelmia, avustamme vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa ja tarvittaessa myös tuomioistuimessa.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy