Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Kuluttajansuoja

Asianajajamme avustavat pitkällä kokemuksella yksityishenkilöitä riitatilanteissa, joissa erimielisyys on syntynyt yksityishenkilön ja elinkeinonharjoittajan välille palvelusta tai tavarasta, sen laadusta, muista sopimuksen yksityiskohdista tai vaikkapa sopimuksen solmimistilanteessa palvelusta tai tuotteesta annetuista tiedoista. Kuluttajatilanteita ovat lähes kaikki yksityishenkilön ja elinkeinonharjoittajan väliset tilanteet pankki- ja vakuutuslaitosasioinnista auton ostamiseen, kiinteistönvälitykseen ja urakkasopimukseen saakka. Näitä tilanteita sääntelee mm. kuluttajansuojalaki sekä muutamat muut erityislait kuten tuotevastuulaki sekä näiden kaikkien taustalla vaikuttavat yleislait, kuten laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista.

Anna meidän auttaa kuluttajansuoja-asioissa

Älä jää yksin pohtimaan sitä, mikä on oikea toimintatapa ja mihin vedota asiassa, jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt esimerkiksi korjauksesta, uuden tuotteen toimittamisesta tai vahingonkorvauksesta. Arvioimme kanssasi sitä, miten tällaisessa tilanteessa kannattaa edetä, mitä vaatia ja mikä on mahdollinen oikeudenkäyntikuluriski, jos asia ei ratkea sovintoneuvotteluilla. Autamme sinua eri tilanteissa ja laadimme puolestasi asiakirjat aina reklamaatiosta kuluttajariitalautakunnan valitukseen ja viime kädessä haastehakemukseen saakka sekä avustamme sinua tarvittaessa oikeudessa. Voit jättää asiasi meidän kannettavaksemme.

Usein kuluttajariita-asioissa on mahdollista saada käyttöön kotivakuutuksen oikeusturvaetu ja valtiolta oikeusapua, jos asia on edennyt lautakunta tai tuomioistuinvaiheeseen. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Teemme tarvittaessa puolestasi oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöllesi.

Ota rohkeasti yhteyttä!