Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Kiinteistö- ja asuntokauppariita

Suomalaiset säästävät asuntojensa ja kiinteistöjensä kautta ja iso osa meistä tekee elämänsä aikana asunto- tai kiinteistökaupan, moni toisen ja kolmannenkin. Asioiden sujuessa suunnitellusti, ei asiaan liittyvästi juridiikka yleensä juuri kiinnosta kaupan osapuolia. Ostaja saa kaupankohteen, myyjä rahavaransa, kiinteistönvälittäjä sovitun palkkionsa, eikä osapuolilla ole huomauttamista asiassa tämän jälkeen.

Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyy monia riskejä jo kaupankohteen luonteen vuoksi. Myyntitilanteessa tarkastelussa ovat erityisesti rakennuksen tai asunnon ja asunto-osakeyhtiön ominaisuudet, jotka eivät aina selviä ostajalle kokonaisuudessaan ennen kaupantekoa mahdollisesti tehdystä kuntotarkastuksesta huolimatta. Myyjä saattaa unohtaa kertoa ostajalle jotakin olennaista esimerkiksi kaupan kohteen kunnosta, tehdystä remontista tai vaikkapa kaavoituksesta. Toisaalta myyjä on saattanut kertoa asiasta kiinteistönvälittäjälle, mutta tieto on jostakin syystä tullut merkittyä virheellisesti asunnon myyntiesitteeseen, eikä asia tule puheeksi ennen kaupantekoa. Myyjä voi toki tarkoituksellakin jättää jotakin kertomatta kaupankohteesta tai johtaa ostajaa harhaan antamalla virheellisiä tietoja tai jättämällä oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen. Asunnosta tai kiinteistöstä voi jopa useamman vuoden jälkeen paljastua asioita, joista myyjä tai ostaja eivät kumpikaan ole tienneet kaupantekohetkellä, jonka jälkeen kaupan osapuolet joutuvat selvittämään sitä, kenen vastuulla myöhemmin havaitut asiat ja niiden mahdollinen korjaaminen on.

Edellä kerrotuissa tilanteissa asunnossa tai kiinteistössä voi olla virhe. Jos tämä virhe täyttää lain edellytykset, ostajalla on mahdollisuus kiinteistö- tai asuntokaupan purkuun, hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Ensisijaisesti ostaja on oikeutettu vaatimaan hinnanalennusta, mutta virheen tai aiheutuneen haitan ollessa olennainen, on ostajalla oikeus kiinteistö- tai asuntokaupan purkuun. Lain edellytysten täyttyessä ostaja voi vaatia myös vahingonkorvausta, jos hänelle on aiheutunut vahinkoa asunnossa tai kiinteistössä ilmenneen virheen vuoksi. Tilanteesta riippuen tulee arvioida sitä, onko virhe myyjän, kiinteistönvälittäjän tai mahdollisesti asunto-osakeyhtiön vastuulla.

Autamme asunto- ja kiinteistökauppariita-asioissa

Jos epäilet, että asunto- tai kiinteistökaupassasi kaikki ei ole sujunut, kuten pitäisi, ota yhteyttä toimistoomme asian selvittämiseksi. Asianajajamme hoitavat asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä toimeksiantoja vuosien kokemuksella. He harkitsevat kanssasi eri toimintavaihtoehtoja, laativat reklamaation tai vastineen reklamaatioon ja neuvottelevat vastapuolen kanssa mahdollisesta sovintoratkaisusta oikeudenkäynnin välttämiseksi. Tarvittaessa asia viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi, missä asia hoidetaan asiantuntevasti, huolellisesti ja Sinun etuasi ajaen.

Toimistomme hoitaa myös maaoikeusasioita eli erilaisista kiinteistötoimituksista tai tielautakuntien päätöksistä aiheutuvia valitusasioita erityistuomioistuimessa eli maaoikeudessa. Usein valituksen kohteena ovat esimerkiksi kiinteistönmuodostamislakiin, lunastuslakiin tai yksityistielakiin liittyvät rajankäynti- tai korvausasiat. Maaoikeus ratkaisee muutoksenhakutuomioistuimena viranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset tai tielautakunnan toiminnasta tehdyn kantelun. Maaoikeusprosessi on oma erityisprosessilajinsa, jota hoitamaan kannattaa aina valita alan asiantuntija, joita löydät toimistostamme. Voimme myös selvittää kanssasi, kannattaako jostakin viranomaisen päätöksestä tehdä valitusta vai ei.

Asunto- ja kiinteistöriidoista sekä maaoikeusasioista aiheutuvat asianajokulut ovat usein korvattavissa oikeusturvavakuutuksesta. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy