Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Kauppakirjat ja sopimukset

Sopimukset ja kauppakirjat ovat läsnä yksityishenkilöiden arjessa joka päivä, vaikka sitä ei usein ajattele. Sopimus kuljetuksesta tietyin ehdoin syntyy esimerkiksi siitä, kun hyppää bussiin tai taksiin ja siitä suoritetaan sovittu korvaus eli samalla maksetaan kaupalla myös palvelusta.  Oikeudellisesti yksityishenkilöiden sopimukset jaotellaan toisen yksityishenkilöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin ja elinkeinonharjoittajien kanssa tehtyihin sopimuksiin (kuluttajasopimukset). Kuluttajansuoja-sivulta löydät lisää tietoa tilanteista, joissa yksityishenkilö on solminut sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa.

Tavanomaisimpia yksityishenkilöiden keskenään solmimia sopimuksia ovat esimeriksi erilaiset irtaimen, kuten auton tai veneen kauppakirjat, erilaiset vuokrasopimukset, velkakirjat yksityisten välillä tai esimeriksi kiinteistö- ja asuntokauppakirjat. Sopimusten sisältöön olisi hyvä ennen niiden allekirjoittamista tutustua kunnolla, koska sopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia ja niistä irtautuminen voi olla kallista ja hankalaa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että sopimuksen osapuolet ymmärtävät, mihin he ovat sitoutumassa ja millä ehdoin, ennen asiakirjan allekirjoittamista. Usein sopimuksia tehdään myös suullisesti todeten vain, että ”kyllä miehen sanaan täytyy luottaa”. Ongelmat syntyvätkin usein näissä tilanteissa siitä, ettei kenellekään loppujen lopuksi ole ollut selvää, mihin on sitouduttu. Selkeä, kattava ja kirjallinen sopimus, jonka sisällön osapuolet ymmärtävät, ehkäisee tulevaisuuden riitatilanteita ja kalliita prosesseja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Anna meidän auttaa kauppakirjojen ja sopimusten laatimisessa

Asiantuntevat asianajajamme avustavat pitkällä kokemuksella yksityishenkilöiden sopimusasiakirjojen laatimisessa ja tarkastamisessa valvoen asiakkaan etua. Jos sopimussuhteissa tulee ongelmia, avustamme vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa ja tarvittaessa myös tuomioistuimessa. Ota yhteyttä! Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy