Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Julkiset hankinnat

Mikäli edustat hankintayksikköä taikka hankintayksikölle tarjoavaa yritystä, hankinta-asiat tulevat varmasti toistuvasti työssäsi esille. Hankintaa koskeva lainsäädäntö ja muut ohjeet edellyttävät hankintojen tehokasta ja avointa kilpailuttamista ja tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Oikeuskäytännössämme menettelysäännöksiä on jouduttu täydentämään tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta johdetuilla tulkinnoilla, joilla yksittäistapauksissa esiin tulevat ongelmat on jouduttu ratkaisemaan.

Anna meidän auttaa julkisissa hankinnoissa

Asianajajamme avustavat sekä tarjoajia että hankintayksiköitä hankintojen tarjousvaiheessa sekä oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ota yhteyttä!

Asianajajat

Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy