Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Avioehto

Häät lähestyvät, mutta avioliiton myötä syntyvä avio-oikeus toisen omaisuuteen ja avioehtosopimuksen tekeminen mietityttää?

Avioehtosopimuksen avulla kihlapari tai aviopuolisot voivat vaikuttaa siihen, miten heidän omaisuutensa jaetaan heidän välillään avioliiton päätyttyä avioeroon tai toisen osapuolen kuolemaan. Avioehtosopimuksella tulevat puolisot tai puolisot sopivat etukäteen avioliiton purkautumisen vaikutuksista heidän omaisuutensa jakoon. Avioehtosopimus tulee olla lain vaatimukset täyttävä ja rekisteröity, jotta se on osapuolia sitova.

Aviopuolisoilla on lain mukaan avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mutta avio-oikeuden vaikutukset näkyvät käytännössä vasta avioeron tai puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa. Avio-oikeus tarkoittaa puolison oikeutta saada puolet molempien aviopuolisoiden omaisuuden säästöstä. Tämä tarkoittaa, että enemmän omistava puoliso joutuu pääsäännön mukaan antamaan osituksessa omaisuuttaan vähemmän omistavalle puolisolle. Tätä suoritusta kutsutaan tasingoksi. Enemmän omistavalla leskellä on erivapaus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa edesmenneen puolison perillisille.

Miksi avioehto?

Juuri edellä kerrotusta avio-oikeudesta puolisot voivat poiketa solmimalla avioehtosopimuksen. Puolisot voivat esimerkiksi sopia, ettei kummallakaan heistä tai jommalla kummalla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksella osapuolet voivat myös rajata tiettyjä omaisuuseriä kuten kiinteistön, yrityksen osakkeet tai oman suvun kesämökkikiinteistön avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeuden ulkopuolelle voidaan sulkea myös tietyllä tavalla, kuten testamentilla, lahjana tai perintönä saadut tai saatavat omaisuuserät. Mahdollista on myös rajata avio-oikeutta siitä riippuen, päättyykö avioliitto avioeroon vai toisen puolison kuolemaan.

Avioehtosopimus yleensä yksinkertaistaa ja helpottaa erotilanteessa omaisuudesta syntyviä riitoja. Avioeron jälkeen omaisuusasioista puhuminen on usein vaikeaa ja tilanteet kärjistyvät helposti. Vaikka avioehdon solmiminen ei kuulostakaan naimisiin mennessä romanttiselta, on avioeron mahdollisuus kuitenkin tosiasia. Jos avioehtosopimuksen vaikutuksen haluaa poistaa myöhemmässä vaiheessa, sen vaikutukset on mahdollista poistaa uudella avioehtosopimuksella. Asioiden järkevällä ennakoimisella voidaan varautua siihen, etteivät asiat sujukaan, kuten alun perin oli suunniteltu ja välttää omaisuuden jakamisesta aiheutuvat, usein myös kalliiksi käyvät riitaisuudet.

Autamme avioehdon laatimisessa

Toimistomme hoitaa avioliitto-oikeuteen liittyviä toimeksiantoja, kuten avioehtosopimusten laatimista vuosikymmenten kokemuksella. Oli sitten kyse avio-oikeuden täysin poissulkevasta avioehtosopimuksesta tai ajatuksesta, että perintönä ei olisi mukana osituksessa, jos avioliitto päättyykin avioeroon, asiantuntijamme auttavat sinua ja puolisoasi löytämään parhaat ratkaisut juuri teidän tilanteeseenne. Kartoitamme kanssanne toiveenne ja siirrämme ajatuksenne asiakirjamuotoon siten, ettei jälkikäteen herää kysymyksiä siitä, onko avioehtosopimus pätevä tai ovatko sen määräykset tulkinnanvaraisia. Internetistä löytyvät valmiit avioehtosopimusmallit eivät kerro, miten omaisuutenne käyttäytyy eri tilanteissa ja miten esimerkiksi avioehtosopimuksen ja testamentin laatimalla tai näitä muokkaamalla verotuksellisesti järkevän ratkaisun avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan. Hoidamme puolestanne myös avioehtosopimuksen rekisteröinnin sen jälkeen, kun teidät on vihitty.

Tutustu asianajajiimme ja ota rohkeasti yhteyttä toimistoomme. Etsitään yhdessä toimivin ratkaisu tilanteeseenne. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy