Asianajokulut

Asiakkaan asianajokulut voidaan usein kattaa kotivakuutuksiin yleisesti sisältyvällä oikeusturvavakuutuksella. Jos ehdot täyttyvät, vakuutusyhtiö myöntää hakemuksesta asiakkaalle ns. oikeusturvaedun, joka kattaa asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Selvitämme aina asiakkaan kanssa, onko hänellä mahdollisuus käyttää oikeusturvaetua asiassaan. Toimistomme tekee vahinkoilmoituksen ja laatii oikeusturvahakemuksen asiakkaan puolesta.

Asiakas voi myös olla vähäisen tulotasonsa tai oikeudellisen asemansa perusteella oikeutettu julkiseen oikeusapuun. Julkinen oikeusapu on asiakkaalle kokonaan maksutonta tai asiakas voi saada oikeusapua tietyllä omavastuuprosentilla. Oikeusapua on mahdollista saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen edellytysten täyttyessä. Selvitämme asiakkaan kanssa, onko hän oikeutettu saamaan julkista oikeusapua ja teemme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta. Oikeusavun myöntämisestä päättävät oikeusaputoimistot.

Toimistomme palkkio perustuu toimeksiannon vaatimaan työn määrään ja laatuun. Tuntiveloituksemme on pääasiallisesti 248,00 euroa/tunti, (sis. alv 24 %) ja minimiveloitus 0,25 tuntia.   Toimeksiannon erityinen vaativuus voi nostaa tuntihintaa, mutta tästä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Tuntiveloitus oikeuden istunnossa on 272,80 euroa tunti (sis. alv 24 %).

Oikeusapuna hoidettavissa asioissa veloitus perustuu valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista. Tällä hetkellä palkkio on 136,40 euroa/tunti (sis. alv 24 %).

Lisää tietoa asianajokuluista, asianajopalkkiosta, julkisesta oikeusavusta sekä oikeusturvavakuutuksesta Suomen Asianajajaliiton sivuilta.