Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Terhi Karjala

Terhi työskenteli valmistumisensa jälkeen pienessä turkulaisessa asianajotoimistossa, joka erikoistui perhe- ja perintöoikeudellisiin toimeksiantoihin. Tämän jälkeen Terhi on työskennellyt vuosien ajan liikejuridiikan parissa sekä yhdessä Suomen suurimmassa asianajotoimistossa että kansainvälisessä tilintarkastusyhteisössä ennen kaikkea työoikeudellisiin asioihin erikoistuen. Työoikeuskysymysten lisäksi Terhi on erikoistunut sopimusoikeuteen, yritysjärjestelyihin, riitojen ratkaisuun ja tietosuojakysymyksiin. Terhi on avustanut mm. työantajaosapuolta useissa työoikeudellisissa riidoissa ja erilaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Hän on tehnyt lukuisia legal due diligence –tarkastuksia ja laatinut yrityskauppoihin liittyviä sopimuksia ja muita asiakirjoja. Terhi on myös neuvotellut ja laatinut laajoja sopimuksia, kuten toimitus-, edustus-, agentti-, yhteistyö- ja vuokrasopimuksia. Työskennellessään kansainvälisen yrityksen henkilöstöpäällikkönä Terhi on saanut kokemusta myös asiakasnäkökulmasta ja yrityksen sisäisestä toiminnasta. Terhi on pitänyt paljon koulutuksia mm. työoikeudesta ja tilaajavastuusta ja kirjoittanut niistä myös juttuja eri julkaisuihin. Lisäksi Terhi on perehtynyt GDPR:ään ja laatinut tätä koskien asiakirjoja useille yrityksille.

Yksityisasiakkaita Terhi palvelee mm. rikosasioissa asianomistajan avustajana ja myös vastaajan avustajana talousrikosasioissa. Lisäksi Terhi hoitaa lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyviä oikeudenkäyntejä ja monenlaisia riita-asioita kiinteistökauppariidoista työoikeudellisiin riitoihin. Terhi laatii myös testamentteja, avioehtosopimuksia, perukirjoja ja ositus- ja perinnönjakokirjoja.

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy:ssä Terhi on työskennellyt helmikuusta 2018 lukien.

Työhistoriansa aikana Terhi on ollut mukana lukuisissa kansainvälisissä toimeksiannoissa. Terhi hoitaa toimeksiantoja myös englanniksi, joka on ollut aiemmin hänen pääasiallinen työskentelykielensä.

Asianajajat