Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Nora Castrén

Nora on aloittanut uransa Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy:ssä jo usea vuosi ennen valmistumistaan perheyrityksen avustavana lakimiehenä, perehtyen laajasti eri oikeudenaloja koskeviin asioihin. Nora perehtyi jo tuolloin erityisesti jäämistöoikeudellisiin asioihin sekä erilaisiin vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudellisiin asioihin sekä pienten ja keskisuurten yritysten sopimusoikeudellisiin asioihin. Nora jäi valmistumisensa jälkeen työskentelemään perheyritykseen ja jatkamaan sitä vanhempiensa kanssa. Nora kävi suorittamassa tuomioistuinharjoittelun Oulun käräjäoikeudessa työskennellen siellä tuomarin roolissa vuoden ajan.

Valmistumisen jälkeen Nora on erikoistunut vaativiin perhe- ja jäämistöoikeudellisiin toimeksiantoihin. Nora laatii haastavampiakin asiakirjoja testamenteista edunvalvontavaltakirjoihin ja sopimuksiin kuolinpesän yhteishallinnosta. Hän toimii erilaisissa kuolinpesiä koskevissa asioissa sekä avustajan roolissa riitatilanteissa että pesänselvittäjän ja –jakajan roolissa kuolinpesän hoitajana ja riitojen ratkaisijana. Nora työskentelee myös useiden avio- ja avoeroon liittyvien toimeksiantojen parissa laatien asiakirjoja osapuolille, avustaen riitatilanteessa tai toimien pesänjakajana. Noran päivittäiseen työnkuvaan kuuluvat lapsia koskevat oikeudelliset asiat ja hän on auttanut lukuisia vanhempia erilaisissa lapsia koskevissa riita-tilanteissa. Nora työskentelee jatkuvasti myös riita-asioiden parissa, erikoistuen potilasvahinkoasioihin, vakuutuskorvausasioihin, sopimusoikeudellisiin riitoihin yksityishenkilöiden ja yritysten välillä sekä asunto- ja kiinteistökauppa-asioihin. Myös erilaiset maaoikeusasiat ovat Noralle tuttuja jo auskultointiajoilta. Rikosoikeudellisissa asioissa Nora on erikoistunut avustamaan asianomistajia erilaisissa korvausvaatimustilanteissa sekä erityisesti avustamaan seksuaalirikosten uhreja.

Noralla on erittäin vahva kokemus erilaisten oikeudenkäyntien hoitamisesta.

Noran työskentelykieliä ovat suomi ja englanti, jota Nora käyttää työkielenään viikoittain.

Nora toimii sekä yksityiselämässään että ammatillisella puolella useissa luottamustoimissa. Nora on mm. Suomen Asianajajaliiton Oulun osaston hallituksen jäsen, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oulun alueen hallituksen jäsen ja toimii myös Suomen Asianajajaliiton tutkintolautakunnan jäsenenä.

Asianajajat